Installatie & verzwaren

Hoe verloopt de installatie van je laadpaal?

De monteur installeert een laadpaal bij jou thuis. Om de installatie snel en gemakkelijk te laten verlopen, hebben we jouw hulp nodig bij de voorbereiding. Hier leggen we uit hoe een installatie verloopt en welke informatie wij van je nodig hebben om de installatie voor te bereiden.

Heb je een specifieke vraag over de installatie?

Wat gebeurt er tijdens een installatie?

De monteur installeert de laadpaal van jouw keuze. Daarvoor verzorgt hij de nodige werken aan je meterkast, boort een gat door je muur om een elektriciteitskabel van binnen naar buiten te brengen en soms moet hij ook de kabel ingraven in je tuin. Een normale installatie duurt ongeveer een halve dag.


Wat moet je zelf doen voor de installatie?

Voor de installatie van jouw laadpaal vragen we je de volgende voorbereidingen te treffen:

 1. Indien van toepassing: vraag een verzwaring van je elektrische aansluiting aan. Hier lees je hoe dit in zijn werk gaat.

 2. Zorg dat je thuis bent op de dag van de eventuele verzwaring van je elektrische aansluiting, de dag van de installatie van je laadpaal en voor de aanpassingen aan de groepenkast. Ben je zelf niet thuis, zorg dan dat een meerderjarige aanwezig is die namens jou beslissingen mag nemen over de installatie.

 3. Maak de ruimtes vrij waar de monteur moet werken, boren of graven (bijvoorbeeld de meterkast en kruipkelder, maar ook de tuin als er gegraven moet worden). Zorg er ook voor dat de meterkast toegankelijk is.

Houd er rekening mee dat de elektriciteit tijdens de installatie van de laadpaal een tijdje afgesloten zal zijn. Hierdoor heb je ook tijdelijk geen internet.


Wat regelt de monteur bij de installatie?

Bij de installatie van jouw laadpaal regelt de monteur het volgende:

 1. De monteur brengt de laadpaal, montagemateriaal en installatieapparatuur mee.

 2. De monteur voert de afgesproken werkzaamheden uit.

 3. De monteur test de laadpaal en legt de werking van de laadpaal uit.

Na installatie ontvang je een mail met de uitnodiging voor je MijnLaden-omgeving. Hier kan je je laadtransacties en facturen raadplegen.


Hoe verloopt de installatie?
 1. De monteur sluit de laadpaal aan op de groepenkast in de meterkast van je woning of bedrijfspand. Hij plaatst een verliesstroomschakelaar en legt een nieuwe groep aan om je woning tegen overbelasting en kortsluiting te beschermen.

  Er bestaat nog een extra optie om de elektriciteitsaansluiting van je woning te beschermen en tegelijk optimaal te kunnen laden. Dat is Load Balancing.

 2. De monteur zorgt voor de bekabeling van de meterkast naar de plaats waar je de laadpaal wil installeren. Soms moet de monteur door een muur of vloer boren of de kabel ingraven. De route van de bekabeling bepaalt hij samen met jou.

 3. De monteur plaatst de laadpaal en sluit de bekabeling hierop aan. Daarna zet hij de laadpaal aan. Hij test de werking van de laadpaal en legt uit hoe hij werkt.


Wat is de beste plaats voor jouw laadpaal?

De beste plaats voor jouw laadpaal hangt af van:

 1. De bereikbaarheid. Hoe en waar parkeer je je wagen?

 2. De positie van de laadpoort in je wagen (links of rechts, vooraan of achteraan). Het handigste is om jouw laadpaal aan dezelfde kant te installeren.

 3. De afstand tot je meterkast, oftewel het tracé. Hoe groter de afstand, hoe duurder.

 4. De zichtbaarheid. Dit is persoonlijk. De kleur, grootte en of je kiest voor een wand- of paalmodel beïnvloeden de zichtbaarheid van jouw laadpaal.


Hoe bepaal je de afstand tussen de laadpaal en de meterkast (tracé)?

De afstand tussen laadpaal en meterkast houd je best zo kort mogelijk. Het kabeltracé binnenshuis is altijd inbegrepen, graafwerk buiten niet. Hoe meer graafwerk, hoe duurder de installatie. Bij het graafwerk gaat het om de afstand tussen de buitenmuur en de laadpaal: het tracé. Bij de buitenmuur komt de kabel vanuit de meterkast naar buiten. Vanaf hier graven we de kabel in de grond in tot aan de laadpaal. Hoe groter deze afstand, hoe duurder de installatie.


Wanneer is graafwerk nodig en hoe meet je de meters?

De afstand tussen de buitenmuur en de laadpaal bepaalt het aantal meters graafwerk. Dit bepaalt de kosten van de installatie en de tijd die voor de monteur wordt ingepland. Meet de graafafstand door in rechte lijnen het aantal stappen te tellen tussen je buitenmuur en de locatie van je laadpaal (zie de illustratie hieronder). Het aantal stappen is een goede indicatie voor het aantal meter.

graafwerk bepalen


Wanneer is er geen graafwerk nodig?

Er is geen graafwerk nodig als we de bekabeling volledig binnenshuis (via de kruipkelder) kunnen leggen of de laadpaal tegen de buiten- of garagewand kunnen plaatsen.


Wat is een kruipkelder?

Een kruipkelder is een lage ruimte onder de vloer van de begane grond, die je bereikt door een kruipluik in de beganegrondvloer. Dit luik bevindt zich meestal onder de deurmat achter de voordeur. De kruipkelder is zo laag dat je je er enkel kruipend in kan verplaatsen, vandaar zijn naam. Bij de start van de installatie moet de kruipkelder droog en toegankelijk zijn.

Meestgestelde vragen