Capaciteitstarief

Hoe houd ik mijn capaciteitstarief laag?

Vanaf 1 januari 2023 betaal je als inwoner van Vlaanderen een capaciteitstarief als onderdeel van jouw energierekening. De hoogte van dit bedrag kun je beperken door jouw energiegebruik te spreiden. In dit artikel lees je hoe je als elektrische rijder met een thuislaadpaal je rekening laag houdt.

Eneco eMobility

Het capaciteitstarief wordt deels bepaald op basis van piekverbruik en deels op basis van jouw totaalverbruik. Om de hoogte van het capaciteitstarief te beperken, is het belangrijk hoge pieken in jouw verbruik te vermijden. Dit kun je doen door: 

  1. Allereerst goed inzicht te krijgen in jouw energieverbruik.  

  2. Dit inzicht in jouw energieverbruik gebruiken om pieken te voorkomen. Dit kan met spreiding van je verbruik, waarmee je je kosten verlaagt. 

We delen graag een aantal tips hoe je inzicht krijgt in je energieverbruik en hoe je je energieverbruik makkelijker kunt spreiden.

Inzicht krijgen in jouw energieverbruik

Een digitale of ‘slimme meter’ geeft je inzicht in jouw energieverbruik. Zo kun je zien wanneer er pieken in je verbruik zijn en kun je die beperken. Wil je jouw verbruik spreiden? Dan is een digitale of slimme meter dus een belangrijke voorwaarde. Op de website van de VREG kun je berekenen wat de installatie van een slimme meter voor het capaciteitstarief betekent.  

Overigens kan jouw netbeheerder geen capaciteitstarief berekenen als je geen slimme meter hebt. Heb je een analoge meter? Dan gaat de netbeheerder bij de berekening van het capaciteitstarief uit van een vaste gemiddelde piekwaarde.

Spreiding van verbruik

Voor het spreiden van jouw energieverbruik zijn verschillende opties met betrekking tot het opladen van een elektrisch voertuig. Zo kun je pieken in jouw energieverbruik voorkomen door het voertuig of het laadpunt te begrenzen in vermogen.

1. Laadsnelheid van je (PH)EV begrenzen

Bij sommige elektrische auto's en plug-in hybride auto's kan je via de boordcomputer of via de app van de wagen een lager oplaadvermogen instellen. Deze instelling kan je dagdagelijks aanpassen in functie van je behoefte.

2. Laadpunt statisch begrenzen

In dat geval stellen wij het vermogen van jouw laadpunt lager in dan het maximum. Jouw wagen zal dan trager laden en dus ook een lagere piek veroorzaken. Deze ingreep is vrij definitief.

3. Laadpunt dynamisch begrenzen

Dat is een nog slimmere optie. Deze techniek zorgt ervoor dat het laadvermogen van het laadpunt zich automatisch aanpast aan de hoeveelheid elektriciteit die jouw huis op dat moment verbruikt. Staan vaatwasser, oven en wasdroger aan? Dan gaat de laadsnelheid van jouw auto automatisch omlaag. Heb je alleen een nachtlampje branden? Dan laadt jouw auto sneller op. Je kunt jouw auto dus altijd opladen, terwijl je ook andere apparaten gebruikt. Wanneer je minder elektriciteit verbruikt – bij de meeste mensen is dat ’s nachts – is jouw accu het snelst vol. Bovendien houdt deze techniek ook rekening met de opbrengst van jouw zonnepanelen.

4. Combinatie van 3 en 1

Dat is de ideale combinatie: jouw wagen zal dan opladen aan een vermogen dat rekening houdt met de andere verbruikers in de woning en tegelijk het door jou ingestelde maximum nooit overschrijden. Je kan ook 3 en 2 combineren, maar deze oplossing is definitiever.

5. Een voorbeeld

Grafiek capaciteitstarief

In bovenstaande voorbeeld zie je hoe je kosten bespaart bij het spreiden van verbruik mét en zonder laadpaal ten opzichte van het niet spreiden van verbruik. Het gebruik van een slimme laadpaal – waarbij je gebruik maakt van Load Balancing – zorgt voor de laagste kosten.

In het voorbeeld gaan we uit van een gezin dat onlangs een elektrische auto heeft aangeschaft met een eigen laadpaal met een vermogen van 7,36 kW.

Optie 1: zonder spreiding

Als het gezin de elektrische auto oplaadt aan vol vermogen, terwijl hun huishoudtoestellen werken, dan zal de gemiddelde maandpiek naar schatting 12,26 kWh zijn. In dat geval zijn de kosten op hun elektriciteitsfactuur hoger dan vóór het capaciteitstarief.

Optie 2: spreiding van verbruik

Laadt het gezin de wagen ’s nachts op, terwijl er geen andere huishoudtoestellen vermogen verbruiken? Dan is hun gemiddelde maandelijkse piekverbruik lager (volgens de simulator 7,36 kWh). Dit gezin betaalt dan minder aan nettarieven. 

Optie 3: spreiden en optimaal afstemmen

Als het gezin een slimme laadpaal laat plaatsen, spreidt die het elektriciteitsverbruik automatisch voor hen. De simulator schat in dat geval een piek van 4,9 kWh in. Daardoor zijn de nettarieven nog lager.

Uiteraard heeft het beperken van het totale energieverbruik ook een positief effect op de hoogte van het capaciteitstarief en op de totale kosten van je energieverbruik.

Het capaciteitstarief 

Het capaciteitstarief is een nieuwe manier om een deel van de distributiekosten voor elektriciteit te berekenen. Voorheen betaalde iedereen een vast bedrag. Vanaf januari geldt een andere berekeningsmethode. Daarbij betaal je minder als je jouw verbruik spreidt en hoge pieken vermijdt, en meer als je dat niet doet. Jouw netbeheer bepaalt het capaciteitstarief aan de hand van gemiddelde maandpieken. De ondergrens is altijd 2,5 kW. 

Op de website van VREG kun je berekenen wat de invoering van het capaciteitstarief voor jou betekent. 

De distributiekosten zijn de kosten voor de aanleg en het onderhoud van het distributienet. De distributiekosten zijn onderdeel van jouw energie-factuur. Dit deel betaal je aan jouw energieleverancier en betaalt jouw energieleverancier door aan de netbeheerder.  

Waarom een capaciteitstarief? 

Het gebruik van het elektriciteitsnet kent steeds meer pieken. Om dure investeringen in het net te voorkomen zet de VREG (de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) in op spreiding van het elektriciteitsverbruik, zodat pieken worden voorkomen. Om dit te stimuleren wordt een capaciteitstarief ingevoerd.

    Veelgestelde vragen