De toekomst van bi-directioneel laden

Je auto gebruiken als batterij om je huis of bedrijf van stroom te voorzien. Een innovatie die logisch en onvermijdelijk is als het aan elektrische rijders ligt. BMW en Eneco eMobility zetten de volgende stap om deze innovatie toegankelijk te maken voor iedereen.

Eneco eMobility

Comfortabel, duurzaam en voordelig elektrisch rijden

Een elektrische auto is een duurzame, bewuste keuze die steeds meer consumenten maken. De elektrische markt is volop in beweging waarbij technische ontwikkelingen en innovaties elkaar in hoog tempo opvolgen. Het doel? Elektrisch rijden zo comfortabel, duurzaam en voordelig mogelijk te maken. Vehicle-to-grid-laden (V2G), oftewel bi-directioneel laden, draagt hier direct aan bij.

De voordelen van bi-directioneel laden

Met bi-directioneel laden kan een auto zowel laden als stroom terugleveren aan het stroomnet (vehicle to grid) of huis (vehicle to home). Dat levert twee grote voordelen op. Allereerst kun je goedkoop stroom uit je auto, geladen in de daluren of tijdens de stroomopwekking van je zonnepanelen, op afroep gebruiken voor elektrische apparaten thuis (zoals je wasmachine) of bij je bedrijf. En dat is goed voor je portemonnee. Ten tweede zorgt bi-directioneel laden ervoor dat de energietransitie, én het gebruik van eigen en landelijk opgewekte, duurzame energie, gestimuleerd wordt.

Besparen met bi-directioneel laden

Maar hoe goed is bi-directioneel laden nu voor je portemonnee? Eerste inzichten en berekeningen van BMW en Eneco eMobility tonen aan dat je met een volgeladen autobatterij een huis twee dagen van gebruiksstroom kunt voorzien (uitgaande van een gemiddeld gebruik van 11kWh per dag). En dan houd je ook nog stroom over voor een ritje naar bijvoorbeeld de supermarkt. Dit betekent concreet dat je per jaar tot 850 euro kunt besparen met bi-directioneel laden.

Duurzamere maatschappij

Ten tweede draagt bi-directioneel laden bij aan een duurzamere maatschappij die slimmer en efficiënter omspringt met energie. Bijvoorbeeld voordeliger laden als de wind waait of de zon schijnt. Met bi-directioneel laden kun je ook stroom terugleveren aan het stroomnet op momenten dat er sprake is van energieschaarste. Zo kun je voorkomen dat er aanspraak moet worden gemaakt op niet-duurzame energie, zoals energie opgewekt door kolen of gascentrales.

Liever vandaag dan morgen

Uit Eneco eMobility klantonderzoek blijkt dat elektrische rijders bi-directioneel laden als een logische, zelfs noodzakelijke volgende stap beschouwen, zeker als je ook al zonnepanelen hebt. Zo vertelt een klant: “Als maatschappij ontkomen we niet aan bi-directioneel laden. Zo lang het financieel interessant is, gaat het gebeuren.” Wat elektrische rijders betreft rijdt iedereen in de nabije toekomst elektrisch. En dan liever vandaag dan morgen. Bi-directioneel laden versnelt deze transitie.

Rendement bi-directioneel laden

Bi-directioneel laden staat echter nog in de kinderschoenen. En dat is vreemd. Want de elektrische rijder is er klaar voor. Dus waarom de techniek nog niet? Het antwoord schuilt in de nog beperkte beschikbaarheid van elektrische auto’s en laadpalen die bi-directioneel laden ondersteunen. Maar ook in het rendement van bi-directioneel laden.

De praktijk toont namelijk aan dat er sprake is van een gemiddelde efficiency van ongeveer 90%. Dit betekent dat elke keer wanneer je je auto oplaadt of ontlaadt, je een beetje energie verliest in de uitwisseling met het huis of het stroomnet. Dat is onvermijdelijk en hangt af van de gekozen componenten in de auto en de lader.

Pilot met BMW bi-directionele thuislader

De uitdaging is dus om het rendement van bi-directioneel laden te verhogen. Hoe hoger immers het rendement, hoe aantrekkelijker voor het klimaat, de portemonnee en natuurlijk ook voor aanbieders.

Om dit voor elkaar te krijgen, moet je daarom eerst de techniek en de onderliggende technische systemen verfijnen. En dat is precies wat BMW en Eneco eMobility samen doen. De eerste succesvolle installatie van een bi-directionele thuislader bij een Eneco eMobility klant is inmiddels een feit. BMW leverde een speciaal aangepaste BMW i3 en laadpaal, Eneco eMobility installeerde en testte de technische installatie. De klant kon direct de BMW-autobatterij als energiebuffer inzetten.

Het eerste inzicht vanuit deze pilot? De efficiency van de testopstelling lag boven het gemiddelde van 90%. Een veelbelovende eerste uitkomst waarop BMW en Eneco eMobility samen kunnen voortbouwen.

Eerst vertrouwen, dan de overstap

Naast de techniek is er nog een stap te nemen om bi-directioneel laden tot een succes te maken. Elektrische rijders hebben namelijk nog wel veel vragen over het hoe en wat. Wat zijn bijvoorbeeld de effecten van bi-directioneel laden op de autobatterij? En is met deze toepassing de auto wel voldoende geladen voor alle geplande ritten op de volgende dag? Die vragen, en meer, moeten aanbieders wegnemen om elektrische rijders het vertrouwen te geven de overstap naar bi-directioneel laden te durven maken.

We doen het nu

Al met al zijn de voordelen voor de klant en het klimaat van bi-directioneel laden duidelijk. Maar alleen samen kunnen we de toekomst van elektrisch rijden naar het hier en nu halen. Hiervoor moeten autofabrikanten, laadpaalproviders, energieleveranciers en netbeheerders de handen ineenslaan om samen de volgende stap te zetten. Voor die samenwerking steken BMW en Eneco eMobility graag hun hand op. Want we doen het nu.

    Meestgestelde vragen